Borsa İstanbul’da Gong, Entegre Raporlama Hazırlayan Kurumlar için Çaldı

Entegre raporlama konusunda yurt içi ve dışında çalışmalar yürüten Prof. Dr. Güler Aras başkanlığında, Borsa İstanbul, TÜSİAD, TKYD, SKD Türkiye, IIRC Türkiye Büyükelçisi, Argüden Yönetişim Akademisi, Global Compact Türkiye, Garanti Bankası ve Çimsa tarafından kurulan Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) için 13 Kasım 2017’de düzenlenen gong töreninde Rönesans Holding Sürdürülebilirlik Bölümü olarak yer aldık.

Borsa İstanbul ve ERTA (Entegre Raporlama Türkiye Ağı) iş birliğinde, ‘Entegre Raporlama Hazırlayan Kurumlar’ için gong töreni düzenlendi ve deneyim paylaşım toplantısı gerçekleştirildi. Sektör paydaşlarının katılımıyla gongun çalınmasının ardından Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ açılış konuşmasında şunları söyledi;‘Şirketlerin sürdürülebilir gelişimi için doğru iletişimin önemine dikkat çekerek şirketin yaratacağı etki ve değer, hikayesini doğru anlatabilmesi ile başlar. Şirket paydaşlarının, özellikle yatırımcısının tam resmi, anlaşılır bir şekilde görmesi gerekir. Dolayısıyla, günümüzde kurumsal raporlamaya daha geniş bir açıdan bakma ihtiyacı doğmuştur.’Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC), bu soruna çözüm olmak üzere, şirketlere, hikayelerini daha kapsayıcı fakat yalın bir şekilde anlatabilmelerinin yolunu açmış, bu yeni raporlama sistemini yaygınlaştırma amacıyla entegre raporlama çerçevesini uluslararası camianın hizmetine sunmuştur.Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de entegre raporlamayı benimseyen şirket sayılarının artış göstermesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda, Türkiye'de entegre raporlamanın yaygınlaşması için ortak çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla IIRC ve ERTA ile imzalayacağımız iş birliği anlaşmasının hayırlı olmasını temenni ederim.ERTA Yürütme Kurulu Başkanı Güler Aras da, gelecekle ilgili kararlarda çok yönlü bir bakış açısı için entegre raporlamaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Raporlamanın şirketleri motive ederek, sağlıklı bir yönetim ve bilgi paylaşımı anlamına geldiğini anlatan Aras, şirketlerin ilgisinin arttığını kaydetti. Aras şu bilgileri verdi: "Yatırımcılar sadece geçmişe ve mevcut duruma bakarak karar vermiyorlar. Şirketin potansiyeline yatırım yapıyorlar. Şirketinizin potansiyeline dair işaretleri verebileceğiniz raporlarınız, yatırımcılarla ilişkilerinizin daha uzun olmasını sağlıyor."